سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی و علم موادگروه الکتروسرامیک
هومان شکراللهی –

چکیده:

امروزه اهمیت نانوذرات م غناطیسی نه تنهادرزمینه های صنعتی همچون خودروسازی صنایع الکترونیک و صنایع نقش برجسته می باشد بلکه درکاربردهای پزشکی از جمله دارورسانی درمان سرطان به روش هایپرترمیا و کاربردهای فراوان دیگر از توجه ویژه ای برخوردارند دراین پژوهش نانوذرات مغناطیسی Co(1-x)ZnxFe2O40.5<x<0.75 توسط روش هم رسوبی بدون اعمال عملیات حرارتی ساخته شد آنالیز ساختاری توسط دستگاه پراش اشعه ایکس XRD صورت گرفت که از آن اطلاعات پارامتر شبکه متوسط اندازه کریستالایت و میزان پرشدن فضاهای تتراهدرال و اکتاهدرال درفریت کبالت روی با استفاده از روش رینولد Rietveld) بدست آمد همچنین مشاهده شد که با افزایش درصد روی اندازه بلورک از ۱۰ نانومتر به ۷ نانومتر کاهش مییابد به منظور شناسایی بیشتر با استفاده از تست طیف سنجی مادون قرمز FTIR درمحدود ۴۰۰ و ۶۰ cm-1 دو باند جذب که مربوط به ارتعاش یونهای فلزی درساختار اسپینل می باشند شناسایی گردید