سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد ملا – دانشیار، گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
علی جزایری قره باغ – دانشیار، گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
حمید ارونی حصاری – کارشناس، گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
محمدرضا رضایی –

چکیده:

آلیاژهای پایه کبالت متعددی حاوی عناصر B و Si و Fe به روش ذوب القایی تحت گاز محافظ تهیه شده و ریزساختار آن ها به کمک میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی EPMA و XRD بررسی شد . بر اساس نتایج بدست آمده با افزودن آهن به همراه بور ، از تحول آلوتروپی کی محلول جامد کبالت از شبکه f.c.c به h.c.p در آلیاژهای CoFeB جلوگیری میشود، در حالی که بور به تنهایی در این استحاله هیچ تاثیری ندارد. در آلیاژهای CoFeSiB، شبکه h.c.p ساختار کریستالی غالب در محلول جامد کبالت بوده و با افزایش مقادیر بور و سیلیسیم، کسر حجمی فازهای یوتکتیک افزایش یافته و سرانجام فاز اولیه ناپدید میشود که این امر بهبود قابلیت آمورفپذیری را به همراه دارد. اختلافات قابل توجه در حلا لیت آهن، سیلیسیم و بور در فازهای ریزساختاری را می توان علت تمایل به شیشه ای شدن مناسب آلیاژ Co67Fe5Si15B13 حین انجمادسریع دانست.