سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهزاد نیرومند – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر برخی از متغیرهای ریخته گری برساختار رئوکسیت آلیاژ Al-7.1wt%Si تولید شده به روش SSR مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد همزدن به مدت زمان کوتاهی درحد چند ثانیه زیردمای لیکوئیدوس سبب ایجاد ذرات جامد اولیه با مورفولوژی غیردندریتی می شود اما طولانی تر کردن زمان همزدن تاثیر چندانی برکروی تر شدن این ذرات نخواهد داشت با این حال افزایش زمان همزدن سبب تسریع در سینتیک رشد ذرات اولیه می شود افزایش سرعت همزدن نیز تاثیر محسوسی براندازه یا کروی تر شدن ذرات جامد اولیه نداشته بلکه صرفا سبب یکنواخت تر شدن اندازه وش کل این ذرات در ساختار می شود.