سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهام کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

آلیاژسازی مکانیکی یکی از روش های رایج در ساخت آلیاژهای اکسید پراکنده سخت شده فلزات با ساختار نانو متری می باشد. از این روش برای تولید آلیاژهای مس پراکنده سخت شده با ذرات نانومتری اکسید آلومینیوم می توان استفاده نمود.این آلیاژها با رسانایی الکتریکی و حرارتی و استحکام بالا در صنایع الکتریکی و جوشکاری کاربرد گسترده ای دارند. بدین منظور در مرحله اول آلیاژسازی مکانیکی با آسیاکاری مخلوط پودرهای مس و آلومینیوم در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای به منظور تولید محلول جامد انجام گرفت. مخلوط پودرها در ترکیب مس با ۱و ۶ درصد وزنی آلومینیوم در زمان های مختلف آسیاب شدند. نسبت وزنی گلوله به پودر ۱۵:۱ بود و از اتانول به عنوان عامل کنترل فرایندPCA) استفاده گردید. پودرهای حاصل با میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)و دیفراکتومتر اشعه ایکسXRD) آنالیز شدند. از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی و از نتایجXRDپارامتر شبکه ،اندازه متوسط کریستال ها و کرنش داخلی تعیین شد. تغییر پارامتر شبکه مس و تغییر کرنش داخلی با افزایش زمان آسیاکاری بصورت افزایشی و تغییر اندازه کریستال های آن کاهشی بود. در مرحله بعد آلومینیوم محلول در زمینه مس با استفاده از اکسیژن به ذرات نانومتری اکسید آلومینیوم تبدیل خواهد شد.