مقاله مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روش های حالت جامد و سل ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روش های حالت جامد و سل ژل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیتانات زیرکونات سرب
مقاله سل ژل
مقاله حالت جامد
مقاله پروسکایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکیزه اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: خرمی غلام حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: کمپانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سنتز پودر Pb(Zr0.95 Ti0.05) O3 با دو روش حالت جامد (اکسید مخلوط) و سل- ژل مورد بررسی قرار گرفته است. در روش حالت جامد از اکسیدهای فلزی و در روش سل ژل از نمک ها و ترکیبات آلی استفاده شد. دمای کلسینه مورد استفاده در روش سل ژل و حالت جامد به ترتیب ۷۰۰ و ۹۵۰ درجه سانتی گراد می باشد. پودرهای حاصل به وسیله روش های آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز و پراش پرتوی ایکس مشخصه یابی شدند. اندازه ذرات تهیه شده به روش سل ژل و حالت جامد با استفاده از داده های الگوی پراش پرتو ایکس و به کارگیری رابطه شرر به ترتیب ۴۲ و ۳۳۰ نانومتر محاسبه شدند. جهت بررسی و مقایسه خواص اپتیکی پودرهای حاصله، ضرایب شکست و خاموشی، همچنین قسمت های حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک با استفاده از آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز و به کارگیری روابط کرامرز- کرونیگ به دست آمده اند.