مقاله مشخصه یابی ساختاری پودر نانوکامپوزیت زمینه پلیمری PTFE/Al2O3 تولید شده به روش آسیاب کاری گلوله ای پرانرژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مشخصه یابی ساختاری پودر نانوکامپوزیت زمینه پلیمری PTFE/Al2O3 تولید شده به روش آسیاب کاری گلوله ای پرانرژی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کامپوزیت زمینه پلیمری
مقاله پلی تترافلوئورواتیلن
مقاله نانوذرات آلومینا
مقاله آسیاب کاری گلوله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، پودر نانوکامپوزیت زمینه پلیمری پلی تترافلوئورواتیلن – آلومینا (PTFE/Al2O3) به روش آسیاب کاری گلوله ای پرانرژی در دمای محیط ساخته شد. مورفولوژی و ساختار کریستالی و ملکولی ذرات نانوکامپوزیت نهایی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی تفکیک انرژی (EDS)، تفرق اشعه (XRD) X و اسپکتروفتومتر مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی ها نشان دادند که با آسیاب کاری تا مدت ۲۰ ساعت، نانوذرات Al2O3 به طور مناسب از حالت آگلومره خارج شده و به صورت همگن درون ذرات پلیمر توزیع شده اند. همچنین مشاهده شد که فرایند آسیاب کاری گلوله ای سبب تخریب جزئی در ساختار کریستالی PTFE شده و در نتیجه اندازه واحدهای کریستالی را تا حدودی کاهش می دهند. بر طبق نتایج حاصل از FTIR، پس از ۲۰ ساعت آسیاب کاری، تغییری در ساختار ملکولی PTFE که حاکی از تخریب آن باشد مشاهده نشد.