سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن اصغری لاریمی – دانشگاه گلستان,دانشکده علوم،گروه ریاضی

چکیده:

در این تحقیق سه نوع نیمگروه مورد مطالعه قرار می گیرد.نیمگروه مرتب منظم داخلی،نیمگروه مرتب منظم و نیمگروه ضعیفا منظم راست را با استفاده از ایدهالهای فازی مشخص می کنیم.