سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله مشخصه اتصال کوتاه تحلیلی یکسوساز نیم موج سه فاز تریستوری با گروه های کموتاسیون دوتایی یا سه تایی را ارائه می کند انطباق پذیری روابط تحلیلی استخراج شده با نتایج شبیه سازی قابلیت بالای مشخصه اتصال کوتاه تحلیلی ارایه شده را درمدل سازی مدار معادل الکتریکی مبدل بیان میکند همچنین این تحقیق نشانمیدهد که محدوده مجاز زاویه آتش تریستورها تا قبل از وقوع اتصال کوتاه تحلیلی مشروط به وقوع هردو گروه کموتاسیون با تغییر جریان بار و صرفنظر کردن از مقاومت منبع به ازاء a £ ۳۰ می باشد که با افزایش مقاومت منبع این محدوده کاهش می یابد مضافا ارایه مدار معادل الکتریکی این مبدل بخش دیگری از این تحقیق است.