سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن سبکتکین ریزی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ای
مجتبی استادمحمدی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، اصفهان، ا
علیرضا هوایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده:

سرمتهای پایهTiC به دلیل دارا بودن خواصمنحصر به فردی همچون مقاومت به سایش فوق العاده، سختی عالی در دمای بالا، پایداری شیمیایی، ضریب اصطکاک کم و مقاومت به تغییر فرم پلاستیک در دمای بالا نسبت به سایر کاربیدها به ویژه کاربید تنگستن که کاربرد زیادی در صنایع ریخته گری دارد برتری ویژهای دارد. سنتز کاربید تیتانیم به روشهای مختلفی همچون سنتز احتراقی، فرآیندهای آلومینوترمیک و کربوترمیک قابل انجام است اما یکی از ساده ترین و کارآمدترین روشهای سنتز این نوع کاربید استفاده از فرایند آلیاژسازی مکانیکی میباشد. در این تحقیق سنتز نانو کاربید تیتانیم به روش آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور پودر تیتانیم و گرافیت با نسبت استوکیومتری داخل دستگاه آسیاب سیارهای شارژ و با نسبت مواد به گلوله ۱:۲۰ در زمانهای گوناگون مورد فعالسازی قرار گرفت. فازهای تشکیل شده و اندازه ذرات توسط آنالیز پراش پرتوی ایکس و میکروسکپ الکترونی روبشی شناسایی و زمان بهینه آسیابکاری تعیین گردید. نتایج نشان میدهد که انجام فرایند آلیاژسازی به مدت ۳۸ ساعت منجر به تولید ذرات نانو کاربید تیتانیم بهاندازه۲۰nm در زمینه خواهد شد و افزایش زمان آسیابکاری کاهش اندازه ذرات را به دنبال خواهد داشت.