سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ق
یدالله غفوری – مرکز بهداشت استان قم
عبدالله میرابراهیمی – سازمان مدیریت پسماند قم
وحیده فهیمی نیا – دانشکده بهداشت قم

چکیده:

این طرح درکلان شهر قم به اجرا درآمدها ست درحال حاضر درشهر قم با جمعیت حدود یک میلیون نفر براساس نتایج نمونه برداری از پسماندها درمبدا تولید در ۴ فصل از سال از مجموع ۶۶۲تن پسماندعادی تولیدی درروز ۶۱۰ تن آن ۹۲ درصد به پسماندهای خانگی اختصاص دارد بخش ویژه خانگی حدود ۱/۹ درصد پسماندهای خانگی را تشکیل میدهد سرانه جزء ویژه خانگی ۱۲ گرم درروز و چگالی آن ۲۰۴ کیلوگرم درمتر مکعب می باشد روزانه حدود ۱۲ تن و ماهیانه ۳۶۰ تن پسماند جز ویژه خانگی درشهر قم تولید می شود بیشترین ترکیب این پسماندها به ترتیب به پاک کننده ها لوازم آرایشی و الکترونیکی تعلق دارد با آموزشهای ارایه شده بصورت چهره به چهره و توزیع بروشور در ۴۰۰ خانوار نمونه و براساس نتایج آزمون قبل و بعد سطح آگاهی نگرش و عملکرد آنها درخصوص شناخت انواع اثرات کاهش تولید تفکیک و مدیریت ایمن این پسماندها در حد قابل توجهی افزایش پیدا کرد سطح آگاهی از وضعیت موجود عالی ۴% متوسط ۶۱% وضعیف ۳۵ درصد به وضعیت عالی ۶۵% متوسط ۳۲ درصد و ضعیف ۳ درصد ارتقا یافت توزیع کیسه مخصوص با هدف تفکیک درمبدا و جمع آوری با برنامه ماهیانه یکبار و پردازش آنها بصورت متمرکز و بازیافت اقلام بازیافتی و انتقال مابقی آنها به محل دفع پسماندهای ویژه و پایش مداوم طرح از دیگر برنامه های مدنظر طرح مدیریت این پسماندها در شهر قم است.