سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین اسماعیلی نیاری – دانشجوی دکتری سازه
بهزاد رافضی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – استاددانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه رفتارجانبی دیواربرشی فولادی سردنورد شدهبا پوشش فولادی به کمک روش عناصر محدود پرداخته شده است همچنین از مدل تئوری ارایه شده توسط آیین نامه AISI نیز برای براورد پاسخ بار تغییر مکان جانبی دیوار برشی استفاده شده است نتایج تحلیل های عناصر محدود تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی و مدل تئوری AISI دارد از روش انرژی معادل الاستیک پلاستیک برای بدست آوردن پارامترهای لرزه ایدیوار برشی فولادی سرد نورد شده با پوشش فولادی از قبیل مقاومت برشی اسمی سختی الاستیک اضافه مقاومت شکل پذیری جذب انرژی و ضریب رفتار استفاده شده است همچنین چگونگی تاثیر ضخامتهای مختلف پوشش فولادی و اعضای قابلی دررفتار دیواربرشی مورد بررسی قرارگرفته است.