سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا شعبانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش خاک و پی – دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار رشته ی مهندسی عمران-گرایش خاک و پی – دانشگاه تهران

چکیده:

مشکلات اجرایی تراکم خاک در برخی از پروژه های عمرانی به دلیل شرایط اجرایی تا آن اندازه زیاد میباشد که عملیات تراکم را غیر ممکن میسازد. در چنین شرایطی نیاز به نوعی خاک میباشد که پس از ریختن در محل، بدون عملیات تراکمی، در متراکمترین حالت ممکن قرار گیردو حداقل معیار های یک خاک متراکم را محقق سازد. تحقیق ارائه شده در این مقاله شامل انجام آزما یشها ی متعددی بر روی گروه هایمختلفی از دانه بندی خاک، در دو حالت خشک و اشباع به منظور بررسی متغیرهای موثر بر روی تراکم خاک و تعیین بازهی مقداری مناسب این متغیرها به منظور ارائه دانه بندی خاک خود متراکم می باشد. این مقاله در پایان به ارائه روش های ساده و گام به گام می پردازد تا مهندسان به انتخاب دانه بندی خاکریز خود متراکم در این پروژه بپردازند و همچنین حداکثر ارتفاع مجاز خاکریز خود متراکم و حداقل درصد تراکم نسبی را انتخاب کنند.