سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمال فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی

چکیده:

امروزه ظهور فناوری اطلاعات و سرعت رشد آن استراتژی های بازاریابی را نیز به طور کامل متحول نموده و وجود ابزارهای جدید راه های رسیدن به هدف را تسهیل و سطح توقعات مشتریان را بالا برده است و مشتریان انتظار دارند سازمان ها بهترین خدمات را ارایهنمایند تمامی سازمان ها براین باورند که وجود مشتری باعث بقا و حیات آنها خواهد بود لذا بررسی اقدامات صورت گرفته جهت کسب رضایت مشتری بسیار ضروریست اینتحقیق برمبنای هدف کاربردی و برمبنای روش توصیفی است و اطلاعات بصورت مصاحبه با مسافران و مطالعه کتابخانه ای درج گردیده است محقق پس از بررسی و تجزیه تحلیل مطالب به این نتیجه رسید که شرکت قطارهای مسافری رجاباید سرعت قطارها را بیشتر خطوط ریلی را گسترش داده و به بازارهای مجازی توجهات بیشتری داشته باشد.