سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نازیلا ابراهیمی – دانشگاه پیام نورخوزستان

چکیده:

موسسه ای که علاقمند به دگرگونی است لاجرم دست نیاز به سوی مراکزی دراز خواهد کرد که او را دراین راه یاری دهند و به این ترتیب مشاوره مدیریت ضرورت و حقانیت می یابد همچنین مدیران ارشد برای حفظ بالندگی سازمان ضروری است که جلساتی را برای دادن مشاوره به مدیران جزء برنامه ریزی کنند ا جرای مشاوره ها به منظور اگاه کردن مدیران از وظایف خویش بیان روشهای برخورد با استفانداردهای مورد نیاز و بیان عملکردهای واقعی است داشتن دانش و معلومات درمورد فنون و مهارت ها و تکنیکهای مشاوره ای همچنین قابلیت ها و توانایی به کارگیری آنها برای مدیران به منظور انجام دادن وظایفشان ضرورت دارد هدف کلی مشاوره یاری دادن به مدیران و کارکنان است تا قادرباشند درفضای اعتماد به نفس تفاهم و توانایی برای کاراثربخش رشد و پرورش یابند انجام اقدامات مشاوره ای به کارکنان یاری می دهد تا ازعهده حل دشواریها و مشکلات خود برایند و درنهایت به بهتر شدن کارکرد سازمانی می انجامد. دراین مقاله به بررسی و تشریح انواع خدمات مشاوره ای که دریک سازمان و موسسه انجام میشوند خواهیم پرداخت