سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رافع ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
پرهام مرادی – استادیار دانشگاه کردستان

چکیده:

با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و رشته های تحصیلی درسالهای اخیر لزوم اطلاع رسانی و هدایت صحیح دانشجویان بیش از پیش احساس می شودو این امر کار مسئولین از جمله کارشناسان آموزش و همچنین مدیران گروه را بسیار دشوار نموده است برهمین اساس دراین مقاله از طریق پایگاه داده انتخاب واحد سالهای قبل و با ا ستفاده از الگوریتم های استنتاج درشبکه های بیزین مناسب ترین دروس جهت انتخاب واحد به دانشجویان متقاضی ارایه می گردد. دقت سیستم پیشنهادی روی داده های جمع آوری شده از انتخاب واحد سالهای ۸۴-۸۹ دانشگاه ازاد اسلامی واحدسنندج ارزیابی شده و نتایج بدست آمده نشان ازمطلوب بودن سیستم پیشنهادی می باشد.