سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا اقبالی دیزج یکان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
محمدرضا علیزاده پهلوانی –

چکیده:

دراین مقاله مشاهده گر مدلغزشی بهبود یافته با تابع سیگموئید جهت کنترل بدون سنسور سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم ارایه شده است تاثیرپذیری جریان استاتور از مغناطیسهای روتور سبب شده است که با استفاده از مشاهده گر ها بتوان موقعیت روتور را تخمین زد اکثرمشاهده گرها از تابع علامت یا اشباع استفاده می نمایند و این توابع جهت استخراج نیروی ضدمحرکه الکتریکی به فیلتر پایین گذر نیاز دارند دراین مقاله جهت کاهش پدیده نامطلوب چترینگ تابع سیگموئید جایگزین تابع ناپیوسته علامت شده است با کاهش چترینگ نیروی ضدمحرکه الکتریکی را می توان مستقیما از سیگنال سوئیچینگ بدست آورد بنابراین برای استخراج نیروضدمحرکه الکتریکی نیازی به استفاده از فیلترپایین گذرنیست درنتیجه تاثیر زمانی که به دلیل وجود فیلتر پایین گذر بوجود می آید درمشاهده گر پیشنهادی ایجاد نخواهد شد همچنین نیازی به جبران خطای فازدرموقعیت تخمینی وجود ندارد.