سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره بزرگ چمی – مهندسی هسته ای و فیزیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید ستایشی – مهندسی هسته ای و فیزیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد بیطرفان رجبی – بخش پزشکی هسته ای و مرکز تحقیقات مداخلات قلب و عروقی، مرکز آموزشی، تحق
حمید پورعلی اکبر – بخش رادیولوژی مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی- دا

چکیده:

مشاهده دقیق و ارزیابی عروق، پیش نیاز بسیاری از روند های درمانی می باشد. روش های گوناگونی برای بهبود ارزیابی ساختار رگ موجود است. با این حال، از آنجایی که در اکثر این روش ها از عملگر هایی با اندازه مشخص و ثابت استفاده می شود، در تشخیص رگ هایی بااندازه های بسیار متغییر به مشکل برخورد می کند. علاوه بر آن در صورت ناهمگونی وکسل ها، نمونه برداری مجدد تصاویر ضروری است. درالگوریتم پیشنهادی، از فیلترهای چند مقیاسی که قابل هدایت بوده و در رگ هایی با اندازه های متغیر، قابل استفاده است به منظور ارزیابی محور مکانی رگ استفاده شده است. به عبارتی فیلتر طراحی شده ساختارهایی با هندسه رگ را در حجم تصویر جستجو می کند. از آن جا که فیلتر های بهبود دهنده سه بعدی در رگ هایی با اندازه های گوناگون، بر مبنای مقادیر ویژه ماتریس هسییینHessian) طراحی می شود، به بررسی شرایط مقادیر ویژه و مقادیر انحراف معیار برای بهبود محدوده مشخصی از اندازه رگ می پردازیم. در ادامه به طراحی الگوریتمی برای قطعه بندی رگ با استفاده از تئوری مسیر های کمینه هزینه، به نحوی که با روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی کرونر منطبق باشد، می پردازیم