سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غزل کوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان
سینا باسلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

مخروطی شدن آب و گاز مکانیسمی است که در آن سطح تماس آب نفت و نفت گاز به صورت موضعی به سمت فاصله مشبککاری چاه حرکت میکند. در صورتی که چاهی به این مشکل دچار شود، تولید آن کاهشیافته و هزینه تولید افزایش خواهد یافت که باعث کوتاه شبدن عمر مفید چاهمی شود. در این پروژه روشهای جلوگیری از پدیده مخروطی شدن مورد مطالعه قرارگرفتهاند و یک روش مشبککاری برای کاهش پدیده مخروطی شدن بررسی و نمونهسازی شده است. در این روش چگالی مشبکها در طول چاه متفاوت در نظر گرفته میشود؛ و پس از آنالیزهای لازم در نهایت مشخص گردید که این روش پدیده میان شکنی را به تا خیر میاندازد و تولید نهایی را به صورت چشمگیری افزایش میدهد؛ و نتیجه بهتری نسبت به سایر روشها به ما میدهد