سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریسی توریسم ، دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق فراهم نمودن بسترهای لازم درجهت افزایش هرچه بیشترمشارکت جوانان در حل چالش های زیست محیطی پیرامون خود می باشد. در این تحقیق دیدگاه دانش آموزان نسبت به محیط زیست خود مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از انتخاب ۶۰ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دو د بیرستان شهر اهواز و توزیع پرسشنامه دربین آنها دیدگاهشان را پیرامون میزان احساس تعلقشان به محیط های طبیعی، تاثیر کتاب های درسی و رسانه ها در حفظ محیط زیست ، میزان تمایل آن ها به شرکت در NGOها و غیره مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد آن است که اگر چه میزان احساس تعلق جامعه آماری نسبت به محیط زیستشان بالا می باشد اما این احساس تعلق به احساس مسئولیت تبدیل نشده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که جوانان تمایل وافری برای عضویت در NGOها دارند. به همین منظور راهکارهایی جهت مشارکت بیشتر جوانان در امر محیط زیست ارائه می-گردد.