سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالمجید آبکتی – شرکت برق منطقه ای باختر
مجتبی جمشیدی – شرکت برق منطقه ای باختر
هادی موسوی – شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

در این مقاله ما می خواهیم کنترل توان راکتیو در نیروگاه بادی توسط یکی از ادام سیستم انتقال AC انعطاف پذیر (FACT) را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. STATCOM نسل جدیدی از جبرانسازهای توان راکتیو برای بهبود عملکرد سیستم های قدرت می باشد که مبتنی بر فناوری مبدل منبع ولتاژ (VSC) می باشد که شامل یک خازن در سمت مبدل DC و یک ترانسفورماتور با اتصال موازی است. STATCON را می توان به شکل یک منبع ولتاژ (VSC) می باشد که شامل یک خازن در سمت مبدل DC و یک ترانسفورماتور با اتصال موازی است. STATCOM را می توان به شکل یک منبع ولتاژ سنکرون در نظر گرفت، چون ولتاژ خروجی آن را می توان به صورت دلخواه کنترل کرد. این مقاله روی توربین بادی سرعت متغیر با مبدل پشت به پشت مقیاس کامل است. در هنگام کار با نیروگاه بادی، اضافه کردن قابلیت توان راکتیو به وسیله هر یک از توربین بادی ممکن است با دستورالعمل شبکه هماهنگ نباشد که این ناشی از تلفات در خطوط ارتباطی بین نیروگاه بادی و مصرف کننده است. هدف اصلی از این مقاله اینست که نحوه کنترل نیروگاه بادی با استفاده از STATCOM در جبران توان راکتیو را بررسی کنیم و به اثر طول خط ارتباطی روی تلفات توان راکتیو رسیدگی کند.