سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید قرنجیک – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
عبدالجلیل قزل – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

با توجه به اینکه جمعیت قابل توجهی در اکثر کشورها در روستاها زندگی می کنند و از طرفی منبع تغذیه یا کثر این کشورها در درجه ی ا ول به تولیدات کشاورزی و نیروی انسانی روستاهای منطقه وابسته است، تدارک یک برنامه ریزی جامع برای توسعه ی نواحی روستایی ضروری به نظر می رسد. توسعه ی روستایی در ایران و جهان بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و اصول توسعه ی پایین به بالا را مورد توجه قرار داد.یکی از ارکان مهم توسعه ی روستایی مشارکت مردم روستایی و بومی در تمامی مراحل تهیه و اجرای طرح ها می باشد. مشارکت اصطلاحا به معنی شرکت داشتن در کاری یا صرفا حضور داشتن در کاری می باشد. مشارکت بیشتر و موثرتر مردم در صورتی قابل انتظار است که تطابق بیشتری بین نیازهای مردم و هدف پروژه داشته باشد. در برنامه ریزی توسعه ی پایدار، رویکردی مبتنی بر نظامنقش مشارکتی سازمان های محلی برای تسهیل روند تصمیم گیری غیر متمرکز اساسی است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است