سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید ضرغام بروجنی – هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران
حمید ایوبی یزدی – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران
تقی اکبر پور – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

چکیده:

در مبانی و رویکردهای امروز صنعت گردشگری،اتحاد استراتژیک بین بخش های مختلف و توجه به مشارکت ذینفعان مختلف آن در فرآیند برنامه ریزی و توسعه،جزء لاینفک سیستم گردشگری به حساب می آید.در واقعد برای توسعه یک مقصد گردشگری بصورت پایدار،برنامه ریزی ها و راهبردها باید در جهتی باشند که بتوانند نیازهای مختلف و گاها متضاد ذینفعان بر خلاف تصور رایج،تنها سهامداران سازمان نبوده و شامل تملمی اشخاص یا گروه هایی می شود که می توانند بر سازمان بعنوان یک سیستم تاثیر بگذارند و یا از آن تاثیر بپذیرند.این پژوهش با توجه به مطالعات آکادمیک گذشته ای که در رابطه با ماهیت ذینفعان صنعت گردشگری انجام شده ،مفهوم این مقاله را مورد بررسی قرار داده،و پس از مروری بر انواع تقسیم بندی های ذینفعان صنعت گردشگری،اهمیت و نقش هر یک از آنها در برنامه ریزی و توسعه این صنعت و همچنین چگونگی مدیریت آنها را با معرفی یک مدل پیشنهادی ،مورد واکاوی قرار داده است.