سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رستم صابری فر – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز فردوس

چکیده:

به دلیل اهمیت حفظ و احیای مراتع سالانه طرح های عظیمی دراین زمینهبه اجرا درمی آید اما دولت به تنهایی نمی تواند کل هزینه این امر را تامین کند واگرهمچنین توانایی داشته باشد درصورتی که این مهم بدون مشارکت مردم انجام شود تضمینی براستمرار طرح و یا دوام نتایج مترتب بران وجود ندارد طرح های مشارکت جویانه نیز تاکنون نتایج قابل قبولی کسب نکردهدراین تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی نسبت به معرفی مدل مشارکت جویانه خاص و اجرای عملی آن دربین بهره برداران مناطق خشک اقدام شده است.