مقاله مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مشارکت حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابرسی داخلی
مقاله مدیریت ریسک بنگاه
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی شیری سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: توکل نیا اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نخستین مراحل حضور (دهه پنجم سده بیست میلادی)، حسابرسان داخلی بیشتر به عنوان مرورگران اطلاعات مالی و حسابداری قلمداد می شده اند. اندک اندک حسابرسان داخلی بر حسابرسی رعایت تمرکز نمودند و پس از آن، به ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی و بررسی فرآیندهای عملیاتی اقدام نمودند و سرانجام امروزه، دامنه حسابرسی داخلی نه تنها حسابرسی رعایت، ارزیابی کنترل های داخلی، رسیدگی به تقلب و بررسی فرآیندهای عملیاتی را دربر می گیرد، بلکه شامل مشورت دهی به مدیریت ارشد و مشارکت در مدیریت ریسک نیز می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی شامل ۴۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین، به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشانگر این است که حسابرسان داخلی مشارکت پایینی در مدیریت ریسک بنگاه داشته، اما آنان همچنین به فعالیت هایی می پردازند که می تواند بی طرفی آنان را به خطر اندازد.