سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صفری – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی دیلمان،لاهیجان

چکیده:

آنچه که ساختار مشخص برای معمران ایرانی و فرش دستبافت ایرانی حاصل می نمود هندسهنهانی بود که همچون گردش افلاک که نهانند و ظاهر سیارات و ستاره هایی هستند کهدیده می شوند در طرحواره معماری و فرش نیز هندسه نهانی وجود دارد که تاروپود و اجر و سنگ آن جلوه می کندو زیبایی نوع سازماندهی و چیدمان آن مورد توجه قرار میگیرد و در حالی که تمام این زیبایی جلوه م یکند و تناسب حاصل هندسه نهانی است که از یک بینش عمیق سرچشمه می گیرد و بیانگر تفکر وحدت در کثرت است و زبان دیگر هندسه زبان بصری از یک نوع نگرش است که به تولید معنی ختم می شود معماری نگارگری خوشنویسی موسیقی صنایع دستی وهنرهای وابسته و هنرهای دیگر ایرانی با وجود گوناگونی شاخه ای و دگرگونی های در زمانی همواره دارای وجوه مشترکی هستند در بیان معنی و محتوی که آنها را از هنرهای دیگر فرهنگ ها و تمدنها متمایز و شناسایی آنهارا میسر می سازد زیباشناسی به کاررفته دراین اثار از وحدتی درونی و اصولی پایدار حکایت دارد و بیانگر آن است که این اثار از ابشخورهایی واحد و مشترک یا دست کم مرتبط سیراب شده اند امروز هیچ چیز تازه تر نیست از حقیقتی که بی زمان است و پیامی که از سنت برمی اید و مناسب حال است زیرا مناسب همه زمان ها است.