سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد طیب طاهر – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیرمسعود رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف اصلی مسیریابی چندپخشی حداقل کردن ارتباط منابع با استفاده از ساختار چندپخشی است واین هدف با کمینه کردن هزینه درخت مسیریابی میسر میشود مساله درخت اشتاینر تلاش برای پیدا کردن درختی با کمترین هزینه درشبکه است که جمع همه وزن های این درخت کمینه باشد و یک یا چندمنبع را به یک یا چندمقصد متصل نماید این وزن ها که به یالهای درخت اعمال م یشود میتواند شامل یک یا چندمحدودیت کیفیت سرویس مثل پهنای باند تاخیر و هزینه باشد ثابت شده است که پیدا کردن چنین درختی درشبکه یک مساله NP-COMPLETE است دراین مقاله با ارایه الگوریتم جدیدی مبتنی برالگوریتم زنبور عسل جواب مناسب برای مساله بیان شده یافت شده است.