سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عصمت زارع رئیس آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید میرمحمدی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع وسیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از سیاستهایی که در مواجه با مشکلات ناشی از حجم بالای ترافیک در شهرهای پرجمعیت اتخاذ میشود، سیاست بازدارندگی مانندطرح ترافیک یا طرح زوج و فرد است. در نظرگیری فرض طرح ترافیک ماشینآلات در مسئله،، آن را به مسیریابی وسایل نقلیه با وابستگیوسایل به جایگاهها تبدیلمیکند. در این مقاله ابتدا مدل مسئله ارائهمیگردد و سپس الگوریتمی کارا برای حل این مسئله، راحیمیشود. حل مسئله در دو مرحله صورتمیگیرد. در مرحله نخست، به حل دقیق مسائل با ابعاد کوچک پرداختهمیشود و در مرحله دوم مسائل با ابعاد بزرگ، با استفاده از روش حل جدیدی بر اساس الگوریتم فراابتکاری اجتماع مورچگان حل میشود. قدرت جستجوی الگوریتم پیشنهادی با ارائهی سه روش جستجوی محلی در همسایگی نقاط موجه افزایش مییابد و از عملگرهای الگوریتم ژنتیک در جهت بهبود حل استفادهمیشود.در پایان، دستهای از مسائل آزمایشی طراحیشد و الگوریتم پیشنهادی، بر روی این دسته مسائل اجراشد. نتایج عددی حاصل از حل مسائل نمونه، کارایی قابل ملاحظه الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با جواب بهینه را نشان میدهد