سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمصطفی قاضی زاده هاشمی – سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

چکیده:

دراین مقاله یک مدل برنامه رییز خطی – عدد صحیح از مساله مسیریابی وسیله نقلیه حمل برگشتی با پنجره زمانی و ظرفیت پسماند CVRPBTW) ارایه می شود دراین مدل یک ناوگان ثابت غیریکنواخت با تعداد ثابتی از هر نوع ماشین با هزینه و ظرفیت های متفاوت برای هریک دراختیار قرار دارد هدف کلی کمینه کردن هزینه ناوگان کل مسافت سفرها و یا مدت زمان آن است مدل پیشنهادی قادر است مسیرهایی با حداقل تعداد وسیله نقلیه حداقل ظرفیت بیکار و حداقل زمان به کارگیری آنها برای سرویس دهی به کل مشتریان گرهها ایجاد نماید برای حل مدل ارایه شده یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بربازپخت شبیه سازی شده HSA پیشنهادمی شود که جوابهای خوبی درمدت زمان مناسب ایجاد می کند تعدادی از مسائل آزمایشی در ابعاد کوچم و بزرگ حل و سپس نتایج محاسباتی آن ارایه می شود درخاتمه عملکرد الگوریتم پیشنهادی درصنعت جمع آوری پسماند دریک ناحه پایلوت از شهر تهران مورد بررسی قرار میگیرد.