سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی مشهدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جمال قبادی دیزج یکان – موسسه آموزش عالی خراسان مشهد

چکیده:

هدف ازاین مقاله طراحی پیاده سازی و ساخت سیستم هدایتی است که با استفاده از سنسورهای مختلف نصب شده برروی خودرو به شناسایی محیط پرداخته و ضمن تعیین موقعیت خودرو و نیز مسیروفاصله با اعمال فرمانهای کنترلی مناسب به خودرو آنرا به سوی هدف با ایمنی بالا و سرعت مناسب هدایت می نماید که این مقاله دارای دوبخش اساسی مسیریابی هدایت هوشمند و نیز کنترل سرعت می باشد برای تخمین موقعیت خودرو تعیین مسیرمطلوب و سرعت مطمئنه مناسب ازسنسورهای متعددی مانند سنسور موقعیت یاب سنسورفاصله سنج التراسونیک سنسور شیب سنج سنسورهای مجاورتی و … استفاده میشود برای طراحی یک سیستم هدایت صحیح و کنترل سرعت ایمن لازم است این سنسورها بطور موثری باهم ترکیب شوند دراین مقاله بعداز تعیین موقعیت خودرو سیستم هدایت خودکار با استفاده از این اطلاعات مسیرحرکت خودرو را مشخص نموده و بسوی هدف هدایت می کند.