سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی امامی لنگرودی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
حسن غلامی مزینان – کارشناسی ارشد
آرمان بلوکیان رودسری – کارشناسی ارشد
جواد میرمحمدصادقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

باتوجه بهاینکه مساله مسیریابی ناوگان باری جز مسائل بروز و کاربردی درصنعت حمل و نقل می باشد دراین مقاله به یکی از رویکردهای خاص این مساله با عنوان مسیریابی ناوگان باری با بازه زمانی محدود پرداخته شدها ست هدف از حل این مساله سرویس دهی به چند مشتری با موقعیت های مکانی متفاوت و تقاضاهای متفاوت توسط تعداد ناوگان مکفی از یک دپو می باشد با درنظر گرفتن این محدودیت که هریک ازمشتریان می بایست دربازه زمانی خاص سرویس دهی شوند دراین مقاله برای نیل به اهداف فوق از بکارگیری و تلفیق دو روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی چندهدفه استفاده شده است درنهایت کارایی مدل ساخته شده با آزمایش برروی ۱۲ مورد از مثالهای معیار سالمون سنجیده شده و مشخص گردید که مدل ساخته شده از کارایی لازم برخوردار می باشد.