سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساناز علائی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی Gis
محمدسعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد کریمی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

همراه با توسعه و پیشرفت سیستمهای حمل و نقل عمومی توسعه ی الگوریتم ها دراین زمینه و ارزیابی شبکه های چندساختی امری ضروری بنظر می رسد با توجه به پیچیدگی شبکه های حمل و نقل درکلان شهرها مسیریابی بادرنظر گرفتن معیارهای گوناگون از قبیل زمان مسافت هزینهو زیبایی و همچنین ماهیت غیرقطعی برخی معیارهای موثردرتحلیل شبکه کاردشواری است مسیرکارآمد مسیری استکه توالی مودها درآن با توجه به مجموعه ای از قیود امکان پذیرباشد دراین تحقیق تعریف چالشها قیود و معیارهای مسیربهینه درچنین شبکه هایی ارزیابی می گردد و یک سیستم استنتاجگر فازی به منظور ترکیب پارامترهای وزن شبکه طراحی و اجرا می شود فرض براین است که شهروندان برای سفرهای شهری از اتوبوس مترو اتومبیل شخصی و یا پیاده روی و برای سفرهای بین شهری از قطار اتوبوس و اتومبیل شخصی و یاترکیبی از این سیستم ها استفاده کنند.