سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسن ساجدی آبکنار – دانشجوی ارشد برق
آرش دانا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

توجه به جنبه های مختلف شبکه های متحرک موردی MANETs) به دلیل عدم وجود زیرساخت و درنتیجه سادگی استفاده از آنها که باعث یمشود دربسیاری ازموارد مثل جنگ و زلزله کاربردی عمل کنند یکی از این موارد مسیریابی است که عوامل مختلفی مثل ترافیک سرعت تحرک گره ها مصرف انرژی تعدادگامهای حرکت و طول عمر شبکه برروی آن تاثیر دارد پس با وجود پروتکلهای متعددی که تاکنون درمورد مسیریابی ارایه شده است هنوز نیاز به روشهایی که عوامل تاثیر گذار برمسیریابی را برای کیفیت سرویس بهتر بهینه کنند وجود دارد استفاده از روش بهینه سازی برمبنای حرکت مورچه ها ACO تاکنون به عنوان روشی درمسیریابی به کاررفته است دراین مقاله با ترکیب ACO و روشهای بهینه سازی انرژی و توجه به نرخ و میزان ترافیک و پارامترهای دیگر برحسب نیاز روشی جدید درمسیریابی ارایه میشود که بهبود نتایج را دربعضی پارامترهای مسیریابی مثل تاخیر انتها به انتها نشان میدهد.