سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کمالی – کارشناسی ارشد محیط زیست
حسین بختیاری – کارشناس نقشه برداری
پیام سلطان سنجری – کارشناس عمران

چکیده:

دراین مقاله کاربرد روشهای نوین در طراحی مسیر خطوط لوله و نفت به منظور پیشگیری از بروز بحران مورد بررسی و مرور قرارگرفته است براساس مدل مدنظر در این مقاله شناسایی مهمترین معیارها و عوامل تاثیر گذار در انتخاب مسیر بهینه نخستینگام به شمار رفته و در گامهای بعدی محاسبه وزن عوامل تاثیر گذار با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP بررسی خواهد شد در ادامه نسبت به بررسی و کارایی نقش سامانه اطلاعات مکانی و بهره گیری از روشهای رایج و مرسوم در مکان یابی از قبیل همپوشانی شاخص IO و منطق فازی در تعیین محدوده هایمناسب و اولویت بندی آنها نسبت به یکدیگر اقدام شده است.