سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسن ساجدی ابکنار – انجمن علمی برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
امیر عبداللهی نهوجی –
آرش دانا – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

افزایش استفاده روزافزون از شبکه های متحرک موردی MANETs و حسگر بیسیم باعث توجه به تمام جنبه های این شبکه ها و بخصوص مسیریابی شده است بهره گیری از الگوریتم های موجود در طبیعت برای مسیریابی مثل مسیریابی مورچگان یا همان ARA در سالهای اخیر بسیار رشد داشته است و چندین الگوریتم که هریک در شرایط خاص پارامتری خاص را بهبود می بخشند پیشنهاد شده است از این رو ایجاد یک الگوریتم هوشمند که در شرایط مختلف متناسب با شرای ط موجود نوع الگوریتم ARA را که استفاده می کند تغییر دهد می تواند مفید باشد ما دراین مقاله با ترکیب چند مورد از الگوریتم های ARA متناسب با شرایط توپولوژی و شبکه روشی انتخابی را ارائه میدهیم کهنتایج شبیه سازی نیز برتری نسبی را در کیفیت سرویس QoS نسبت به استفاده مجزا از هر الگوریتم نشان میدهد.