سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک رستم پور – دانشچوی کارشناسی ارشد، معماری سیستمهای کامپیوتری، دانشگاه علم و صنع
محمود فتحی – دانشیار، گروه سخت افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
سیدوحید ازهری – استادیار، گروه سخت افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
رضا برنگی – استادیار، گروه سخت افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی برای شبکه های بی سیم مشی که دارای محدودیت انرژی هستند ارایه می شود، به نحوی که طول عمر شبکه ب یش ینهشود.. ما نخست مساله را به صورت یک برنامه ریزی خطی نوشته و سپس بر این اساس یک الگوریتم ابتکاری جهت بیشینه کردن طول عمر شبکه ارائه داده ایم . نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در بیش از ۹۹ درصد موارد بهینه عمل کرده است . ما صحت نتایج را هم با گراف ها ی خاص و هم با انواع گراف های تصادفی آزموده ایم.