سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام فلاح منشادی – دانشجوی دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.کارشناس گرو

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای مسکن از نگاه نهج البلاغه است. نویسنده با روش تحلیلمتون دینی، در صدد پاسخ به این سوال است که مسکن در شهر اسلامی باید حاوی چه خصوصیاتیباشد؟ جستجو و تحلیل آموزه های نهج البلاغه نشان می دهد که سه ویژگی اصلی مسکن در نهج البلاغهمورد تاکید قرار گرفته است: اول اینکه پول خرید خانه باید حلال بوده و غصبی نباشد، دوم اینکه روابطهمسایگی در انتخاب مسکن باید در اولویت قرار بگیرد و نهایتا این موضوع که شکوه و وسعت خانهمورد تحسین اسلام نیست، مگر اینکه جهت برگزاری آئین های شرعی و خدمت به خلق مورد استفادهقرار گیرد. در این مقاله این ویژگیها در دیگر متون اسلامی نیز بررسی شده و مورد تایید قرار گرفتهاست. هدف اصلی ای اصول ایجاد وحدت اسلامی و تقویت روابط اجتماعی مسلمین است.