سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زیبا پرنون –
لیلا واحدیان بیکی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر یکی از عوارض مستقیم کمبود شدید مسکن در شهرها، ایجاد مناطق حاشیه ای در حومه شهرها،ایجاد مسکن حاشیه ای و به دنبال آن ایجاد ورونق بازار مسکن حاشیه نشینان، زاغه نشینان و طبقات کم درآمد بوده است. در این مقاله به بررسی تحولات مسکن در شهر اسلامشهر به عنوان یکی از بزرگترین سکونتگاه های خودرو در کشور پرداخته شده است. روش تحقیق روش توصیفی – تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات نیز روش اسنادی و I روش میدانی و ابزار مورد استفاده نرم افزارهایGIS و ENV و عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای شهر اسلامشهر می باشد. بررسی ها مشخص کرد که تحولات مسکن در سکونتگاه خودرو اسلامشهر به صورت افزایش کاربری های مسکونی این شهر در مقابل کاهش و از بین رفتن کاربری های کشاورزی و فضای سبز، شکل گیری کاربری مسکونی با سرانه استاندارد پایین، وضعیت نامطلوب در شاخص های تراکمی مسکن و غلبه الگوی مساکن ریزدانه بوده است