سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم قنبری زکی – کارشناسی ارشد معماری
نگار جوان – کارشناسی ارشد معماری
حمید فروغی – کارشناسی معماری

چکیده:

معماری صخره ای حاکی از صحنه های مبارزه و جدال انسان با طبیعت و درخدمت گرفتن صخره های طبیعی است دراین مقاله عوامل کالبدی محیط زیست انسان و روابط آن با انسان در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و روابط عینی و ذهنی این دو و قالبهای کالبدیکه شکل زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهند و بطور کلی تاثیرپذیری شکل زندگی انسان از این قالبهای متنوع دردهکده کوچکی به نام کندوان مورد بررسی قرارگرفته است کندوان مثال زنده ای است که از یک نوع تلفیق و ترک یب فرم ها و تناسبات بدیع که از قرن ها پیش انسان زندگی خود را به بهترین وجه با آن منطبق کرده است دراین محیط عوامل کالبدی محیط زیست انسان از بین عوامل کاملا طبیعی انتخاب شده است و تلفیق عجیبی بین کالبد مسکونی و رفتار انسان به عمل آمده و درواقع هر دو درهم تاثیر گذاشته اند.