سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نعیمه اشکانی – کارشناس ارشد معماری
عبدالمجید خورشیدیان – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

با انقلاب صنعتی و پیشرفته های تکنولوژیکی فنی درعرصه معماری معماری بومی اکثرنقاط دنیا که با توجه به طبیعت و محیط پیرامون و همساز با اقلیم خود شکل میگرفت به دست فراموشی سپرده شد مصرف بی رویه انرژی و استفاده از منابع تجدید ناپذیر مسائل زیست محیطی فراوانی را ایجاد نموده است با توجه به این مساله عکس ا لعملهایی دردنیا ایجاد شد که معماری پایدار یکی از آنها می باشد معماری پایدار برمعماری سازگاری با محیط زیست دلالت دارد درایجاد محیطی پایدار و مناسب زندگی انسان معماری ساکن بومی گیلان به اصول و روشهایی دست یافته است که نه تنها تخریب و ضایعه ای را برمحیط تحمیل نمی کند بلکه فراتر از آن به عنوان عامل کمال بخشیدن به محیط چنان با آن پیوند می خورد که جزئی جدایی ناپذیر از زیست بوم پیرامون خود می گردد با بررسی اصول معماری بومی مساکن گیلان می توان یافت که بسیاری از انها پایدار می باشد دراین مقاله معماری برونگرای گیلان مورد بررس یو شناخت قرارخواهد گرفت درادامه نیز مفهوم معماری پایدار بیان خواهد شد و از مقایسه معماری پایدار و معماری بومی گیلان وجوه اشتراک آنها بررسی قرارخواهند شد.