مقاله مسوولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: مسوولیت پرداخت دموراژ در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرارداد اجاره سفری
مقاله دموراژ
مقاله لی تایم
مقاله مسوولیت پرداخت
مقاله شرط بازدارنده
مقاله بارنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی چکاب غلام نبی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی زاده سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثرا قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگان به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجاره کنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجاره کنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.