مقاله مسوولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مسوولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضمان ید
مقاله قواعد فقه
مقاله حقوق ایران
مقاله حق تعارض
مقاله تصرف غیر
مقاله رد مال غیر و مسوولیت مدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی جشفقانی حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده «ضمان ید» را وضع کرده است و مسوولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است.
این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می پردازد و نسبت قاعده مسوولیت مدنی ناشی از تصرف غیر مجاز (ضمان ید) را با قواعد دیگر نظیر «ید امانی، لاضرر، اقدام، اقرار، من له الغنم، تسبیب، اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض، تلف در زمان خیار، امور حسبیه، احسان، حق حبس، سلطنت، شروط، صحت، مایضمن و …» ارزیابی می نماید و از این طریق با روشی اجتهادی حدود کاربرد قاعده در فقه اهل بیت (ع) را نشان می دهد. این کار حقوقدان ایرانی را توانا می سازد تا در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، آرا و نظریات مشورتی، راه عدالت را از طریق روش شناسی اجتهادی بیابد.