مقاله مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دانش حقوق مدنی از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریا
مقاله دریایی
مقاله مسافر
مقاله مسوولیت
مقاله متصدی حمل و نقل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اندرز داوود
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سریع اقتصادی ایران، در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشورها از سوی دیگر، سبب شد که قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۴۳ مقرراتی را برای حمل و نقل دریایی تصویب کند. هرچند امروزه به سبب پیشرفت های سریع صنعتی، اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد، اما هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا، به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی، جایگاهی ویژه دارد. از آنجا که در این قراردادها، یک طرف قوی و طرف دیگر ضعیف است اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسوولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت دارد و پاسخگوی نیازهاست؟