مقاله مسلمانان و روند همگرایی سیاسی و فرهنگی در اروپا (مطالعه موردی: هویت جمعی مسلمانان مهاجر ساکن در شهرهای پاریس و بروکسل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۲۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مسلمانان و روند همگرایی سیاسی و فرهنگی در اروپا (مطالعه موردی: هویت جمعی مسلمانان مهاجر ساکن در شهرهای پاریس و بروکسل)
این مقاله دارای ۳۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله جهان اسلام
مقاله اروپا
مقاله اقلیت های مسلمان
مقاله همگرایی سیاسی و فرهنگی
مقاله پاریس و بروکسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی سیدحمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسلمانان اقلیتی استثنایی در اروپای معاصر به شمار می آیند. باورمندان به شریعت اسلامی، به ویژه مهاجرین، در زمره مساله سازترین اقلیت های این قاره هستند. برداشت اروپایی ها از هویت و کیستی خود و کناکنش غیرهمگرایانه بسیاری از مسلمانان مهاجر به اروپا، باعث شده است تا عموم اینان حتی پس از گذشت چند نسل، نه تنها در روند ادغام و همگرایی اجتماعی (ملی و منطقه ای) قرار نگیرند، که درگیر رابطه ای دگرسازانه، اصل گرایانه و حتی خصومت سازانه شوند. مهاجرین مسلمان در اروپا، عموما با بحران معنا و هویت روبه رو هستند. نوشتار پیش رو با به پرسش گرفتن دلایل و زمینه های این امر، و کاربست روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در ارتباط با مسلمانان دو شهر پاریس و بروکسل، این فرضیه را ردیابی می کند که عموم مسلمانان مهاجر به اروپا، حتی در نسل های چندم خود، با بحران هویت و معنا روبه رو هستند. بنابر داده ها و نتایج جستار، این بحران هویت، زمینه ساز واکنش های واگرایانه و اصل گرایانه در میان آنان شده است. وضعیت کنونی مسلمانان مهاجر، چالشی جدی برای روند ملت- دولت سازی و یکپارچگی و ادغام اجتماعی- فرهنگی در اروپا است که در آینده می تواند زمینه بحران های جدی برای تمدن غربی را فراهم آورد.