سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مسعود میرمحمدصادقی – استادیار، مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان
سیدمهدی حجازی – دانشجوی دکترا نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد عبدی نیان – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جهت بررسی و اندازه گیری تأثیر متغیرهای مختلفی چون نوع الیاف، درصد وزنی )نسبت وزن خشک الیاف به وزن خشک خاک( و طول الیاف بر بهبود باربری خاک ماسه ای سست تسلیح شده )با توزیع تصادفی(، برای اولین بار از الیاف مصنوعی همچون پلی پروپیلن همراه با پلی وینیل الکل و پلی وینیل استات در آزمایشCBR مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش عملکرد خاک همراه با ترکیب الیاف پلی پروپیلن با اندازه های ۶ ۱۲ ۱۹ میلیمتری با درصد وزنی های%۰/۰۵ و۰۱% و۰/۱۵% و ۰/۲۵% همراه با رزین نشان داد که در حالت بهینه در ترکیب خاک با الیاف پلی پروپیلن ، ۶ میلیمتری با درصد وزنی %۰/۱ترکیب با پلی وینیل استات با بهینه درصد وزنی ۰/۶% می باشد.