مقاله مسجد قوه الاسلام و قطب منار (میراث ماندگار سلسله غلام شاهیان (ممالیک) در شمال هند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مسجد قوه الاسلام و قطب منار (میراث ماندگار سلسله غلام شاهیان (ممالیک) در شمال هند)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماری اسلامی
مقاله مسجد قوه الاسلام
مقاله قطب منار دهلی
مقاله غلام شاهیان هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی عابد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین سامان
جناب آقای / سرکار خانم: زور مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسجد قوه الاسلام و قطب منار به عنوان دو اثر معماری و ماندگار سلسله غلام شاهیان، نشانگر آغاز نفوذ فرهنگی دین مبین اسلام در سرزمین باستانی هند محسوب می شوند. سیر تحول ساخت در این دو بنا، بیانگر بهره گیری معماران و سازندگان از عناصر معماری بومی هند و به کار گیری هنر معماری ایرانی در قرون میانی اسلامی است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه جنبه های تاریخی و ویژگی های معماری و تزئینات وابسته به این دو بنا پرداخته شده است. همچنین مطالعه تطبیقی و تحلیل تاثیر و تاثرات معماری اسلامی در دو حوزه فرهنگی هند و ایران انجام گرفته است. این نوشتار برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که شواهد تاثیر پذیرفته معماری قطب منار در سه بخش ساختار، عملکرد و معنی از حوزه های فرهنگی ایران و افغانستان چه بوده است؟نتایج این تحقیق نشان می دهد که معماری اسلامی در هند با ساخت مسجد قوه الاسلام و قطب منار، نخستین تجربه تاریخی مسلمانان به شمار می رفت که بیشتر برگرفته از الگویی ترکیبی از معماری ایرانی هندی بوده است. به باور نگارندگان، قطب منار علاوه بر عملکردهای نمادین سیاسی و مذهبی، مکانی امنیتی برای کنترل هرچه بیشتر شهر دهلی محسوب می شده است؛ زیرا دارای ارتفاع زیاد بوده و امکان تسلط بر مناطق اطراف را فراهم می کرده است.