سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد نظری – کارشناسی ارشد معماری، مدرس دانشگاه زنجان

چکیده:

ماده به عنوان ابزار عینیت بخشیدن به تفکرات و عوالم معنائی حاضر در جان معمار، همواره مورد کنکاشجامعه معماری قرار داشته و هر کس راه کار خویش را جهت چیره شدن بر صورت سخت ماده و آمادهپذیرش معنا ساختن آن بیان داشته است.این مقاله باتمرکز بر روی مکان عبادت در دین اسلام (مسجد) و توجه به تعلیمات طریقتی دین اسلام، راهکار رسیدن به ماده ی حائز معنا را هنر می داند و با شناخت عوالم درونی معمار ، و پس از واکاوی اینعوالم، طراحی مکان عبادت را وظیفه هنرمند(معمار)عارف دانسته و پس از شناخت مشخصات هنر دینی،رسیدن به ماده ی حائز معنا را از دو طریق شرافت بخشیدن به ماده و هندسه میسر می داند. و در نهایت بابازشناخت هنرهای به کار رفته در معماری مسجد به تبیین جایگاه معماری مکان مقدس در میان سایر هنرهایدینی می پردازد.