سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده رضوان عزیزی – دانشجوی معماری

چکیده:

معماری و طراحی بارزترین زمینه ظهور هنر است و شهریک فضای زندگی اجتماعی است فضاهای زندگی اجتماعی محصولاتی اجتماعی اند تانکسین ۱۳۹۰ و تعاملات اجتماعی ازجمله مهمترین عوامل تاثیرگذار براین محصول است درشهرهای اسلامی مسجد مهمترین بنای شهر است به آن هویت می بخشد و به محیط شهری معنا میدهد و ازمهمترین عوامل موثر برتعاملات اجتماعی شهروندان استدراین مقاله سعی برآن است که با مطالعه ای کتابخانه ای پیرامون مسجد چگونگی تاثیر آن برتعاملات اجتماعی شهروندان بررسی شود.