سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نجفی ساروکلایی – عضو انجمن بتن و مدیرعامل شرکت توسعه کارنامک

چکیده:

از مهمترین دستاوردهای هرپروژه ثبت تجربیات حاصل شده و دانش نهفته در بطن کارهای اجرایی می باشد که لازمست با سازوکارهای مناسب این دانش استخراج گردیده و مورد استفاده قرارگیرد با توجه به کاربرد وسیع بتن به عنوان یکی از مصالح اصلی در بخش ساخت و تجربیات حاصل شده در بحث بتن طی پروژه های متعدد لزوم ایجاد ساختاری جهت جمع آوری داده ها و ثبت و استخراج آنها بصورت اطلاعات و همچنین تدویندانش بومی شرکت ها در این بخش بیش از پیش احساس می شود استخراج و جمع اوری داده ها و ایجاد بستری مناسب جهت دسترسی به موقع به این اطلاعات دانشی بازوی مدیریت مسئولین و کارشناسان در اتخاذ تصمیم درست و قضاوتهای مبتنی بر واقعیت خواهد بود این مقاله تلاش دارد تا متدولوژی روش شناسی رسیدن به دستنامه های مختلف اجرایی از جمله بتن را در گامهای مختلف عنوان نماید. دراین مقاله بررسی کمی و کیفی لزوم پرداختن به موضوع مستندسازی در پروژه های عمرانی با رویکرد و ادبیات مدیریت پروژه پرداخته می شود و تصور نگارنده آنست تا زمانی که سیستم مستندسازی در پروژه ها براه نیافتد و دانش ضمنی و آشکار موجود در نزد افراد و در روند انجام کار ثبت نگردد ارتقا کیفی در سیستم ساخت با ضریف هزینه های هنگفت و یا زمان طولانی شکل خواهد بود.