مسایل متضاد، تطبیقی، انتقادات و ویژگی های ادبی

منظور از این عنوان، به کار بردن تضاد و مقایسه برای نشان دادن ابعاد گوناگون یک موضوع، مقایسه دو ویژگی و مقایسه گذشته با حال، مقایسه مسائلی منفی و مثبت می باشد.

مقایسه و تضاد: سوزاندن یا نسوزاندن جنگل های طبیعی در پارک ملی مسأله مورد نظر است. زمانی که محیط شناسان، اثرات دوباره جوان شدن جنگل را بعد از آتش سوزی تحسین می کنند، فریاد اعتراضی آمیز مردم پیروفیک بلند میشود: متقاعد کردن مردم که هر آتشی بدنیست، مشکل می باشد.

مردم در ذهنشان تظاهرات «بیر» و تصاویر ذهنی از شعله های بر افروخته در «بمبئی و تامپر» را به یاد می آورند و شاید آنها باید بیاموزند تا زیبایی های جوانه های تازه را ببینند. مثل مردم بمبئی و فالین که تصمیم گرفتند این جوانه ها را پرورش دهند. کریس بولگینانو، توضیح می دهد که سیاست فدرال، برای این حرکت بنیادی یعنی فعال کردن سریع تمام آتش سوزی، طبق یک ماتریکس تصمیم گیری سنجیده برای کارکرد بر روی هر واحد از زمین به کندی پیش می رود. بولگانیو بیان می کند: «محصولات فصلی، چرای زمین، تفریح و محافظت شدید نشان از آن دارد که ما نیازمند روش های مختلف مدیریت آتش سوزی هستیم» (۲۳) مارسی اینکس،

بسط پاراگراف علت و معلول

نوشتن پاراگراف های علت و معلولی برای گسترش دلایل اوضاع و یا بررسی نتایج صورت می گیرد. برای اینکه ببینید «هابل لاو» چگونه به توسعه مرکزی و هماهنگ جهان اشاره دارد تصور کنید که می خواهید یک نان کشمشی درست کنید، همان طور که خمیر بالا می آید، فشار مضاعفی کشمش ها را از هم دور می کند. دو کشمشی که اصولاً یک سانتی متر از هم فاصله دارند، خیلی کند از کشمش هایی که چهار سانتی متر از هم فاصله دارند جدا می شوند.

علت و معلول:

توسعه و بسط همزمان خمیر باعث شد، کشمش ها به نسبت فاصله هایشان از هم جدا شوند. هلن رایت در توصیف نظریه ادوین پاول هابل، می گوید که هر چه فضای بین انها بیشتر باشد دو کهکشان سریعتر از هم دور می شوند.این اساس نظریه هابل در مورد بسط جهان می باشد (۱۹-۳)

در پیش نویس یک یا دو پاراگراف می توانید از هر کدام از روش های بسط وترشی استفاده کنید. فقط از یک شیوه برای ساختن چارچوب مقاله تان استفاده کنید.

اما اگر هر قسمت با اهداف طرح کار شما مناسب می باشد با استفاده از روش مقایسه، طبقه بندی، تحلیل یک یا دو موضوع، نشان دادن علت و معلول، پرسش و پاسخ با فکر کردن می توانید شروع به نوشتن چارچوب مقاله کنید.