سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن اسدی گنگرج – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایرج مهدوی – دانشیار دانشگاه علوم فنون مازندران
مهدی امیری عارف – دانشجوی دکتری
مرتضی علی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مساله مکان یابی تخصیص ظرفیت دهی شده که دارای کاربردهای گسترده ای درجهان واقعی می باشد مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفته است دراین مقاله یک مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات درمحیط گسسته که با تقاضای برنولی مشتریان روبرو است مورد بررسی قرارمیگیرد هدف این مساله احتمال مکان یابی تخصیص تعیین مکان بهینه از میان مکانهای بالقوه و تخصیص تمامی مشتریان به تسهیلاتی که مستقر شده اند می باشد بطوریکه هزینه های ثابت برای استقرار تسهیلاتو کل هزینه ارزش انتظاری استراتژ ی ها را کمینه می کند این مساله با درنظرگرفتن دو استراتژی متفاوت فرمول بندی و مورد بررسی قرارگرفته است همچنین برای نشان دادن اعتبار و کارایی مدل پیشنهادی یک مثال عددی ارایه شد برای حل آن از نرم افزار بهینه سازی LINGO 9.0 استفاده شده است که جواب بهینه سراسری رابدست می آورد.